Hittade en rolig skrift ang taxen, den äldsta jag hittat (i min lilla taxbibel) från 06 OKT 1652. Hovjunkaren (Johan Ekeblad) hos Drottning Kristina följande ang taxen:

-” Anbelangades jakten, min käre bror(Johan skrev till sin bror) har varit i hos Hården med de små hundarna, så hafver jag här sett en copia af en sådan jakt, förty Aschenbärg hafver fört från Kurland med sig några små, små tingestar (taxar kan man tro), men öfver alla måtto goda stöfvare. Hvilket jag poberade ute på commissarien Törneskölds gård, där de en hare så länge drefvo, att han måste sitt refugium in uti en bergsskripa, där vi fingo skrufva ut honom med en stake”.

UNDERBART, eller hur? Man kan på goda grunder våga dra slutsatsen att de små tingestar som med sådan iver drivit hare varit taxar, eller i varje fall taxen närstående jakthundar.

Må så gott

// Jaktsagans